“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

STUDENT

student

Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit)

Přerůstá ti bakalářka přes hlavu? Chybí ti motivace? Nebo se bojíš obhajoby? Nevěs hlavu, máme pro tebe řešení! S naší učebnicí hravě projdeš všemi etapami tvorby od přípravy po obhajobu, objevíš význam bakalářky a zdokonalíš své dovednosti. To vše stručně, přehledně a názorně ve formátu závěrečné práce a s řadou odkazů a cvičení.

Autor interaktivní učebnice „Bakalářská práce. Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit)“ Ing. František Francírek, Ph.D. je toho názoru, že bakalářka s diplomkou představují ideální tvůrčí prostor. Studenti v něm podle autora učebnice mohou uplatnit své nadání i zájem k profesnímu směřování. Cílem nové učební příručky je proto nejen srozumitelné vysvětlení klíčových momentů této odborné práce, ale také hlubší porozumění hodnotám, které může bakalářka studentům přinést.

Učební příručka „Bakalářská práce. Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit)“ je určena studentům vysokých škol, případně také jejich pedagogům. Studentům chce být blízká už tím, že je psaná ve formátu bakalářské práce. Navíc na levých stranách a ve skicáku přiloženém z druhé strany učebnice přehledným a interaktivním způsobem vysvětluje posloupnost jednotlivých etap, fází, důležitých milníků této studentské závěrečné kvalifikační práce, stejně jako souvislosti mezi nimi.

František Francírek se rozhodl sepsat knihu z toho důvodu, že podle něho studenti přistupují k bakalářce a diplomce jako k ostatním předmětům. „Chtějí něco udělat, aby tím nějak prošli a dostali za to slušnou známku. Měli by však zapomenout na známku a rozpomenout se na to, v čem jsou dobří, čeho chtějí jednou dosáhnout a vybrat si pořádné téma své práce, které je bude bavit,“ upozorňuje autor učebnice. To, na čem u bakalářské práce podle něj skutečně závisí, je totiž studentova schopnost na něco přijít, vyřešit nějaký problém, něco nového zjistit. „Budoucí zaměstnavatel se studentů nikdy nezeptá na jejich známky. Bude se zajímat o studentovu specializaci, jedinečnost, o jeho schopnost řešit složité výzvy. To jsou skutečné potřeby praxe – dovednosti studentů, ne tituly,“ dodává František Francírek.

„Bakalářská práce“ je mimo jiné unikátní v tom, že přináší přehled celkem 158 učebních textů a skript na téma „jak psát odborné práce“, které nakladatelství Ingenio et Arti shromáždilo.

„Veškeré informace lze chápat jako odpovědi na tři klíčové otázky – co, jak a proč? Člověk buď něco neví (co?), neumí (jak?) nebo nechce (proč?),“ říká autor učebnice František Francírek. Podle jeho zjištění učební příručky k problematice všech stupňů studentských závěrečných kvalifikačních prací předkládají značné množství informací coby odpověď na otázku co? (jaké věci) by měl student vědět a znát. Stejně pak tyto příručky zpřístupňují odpověď na otázku jak? (jak by měl tyto věci dělat správně). „Tím však příručky zpravidla končí. Naše kniha má jejich (v těchto dvou ohledech jistě mnohdy detailní a precizní) výklad doplnit (tedy nikoli nahradit!) o druhou část odpovědi na otázku jak a také na otázku proč,“ vysvětluje František Francírek.

Interaktivní učebnice „Bakalářská práce. Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit)“ navazuje na Francírkovu předchozí knihu „Absolventská práce. Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit)“, která je určena studentům vyšších odborných škol.

Kompletní přehled všech učebních textů a skript na téma
„jak psát odborné práce“ najdete ZDE

 

Učebnice

Běžná cena:249,- Kč
20% sleva u nás:50,- Kč
 199 Kč

* uvedená cena je včetně DPH