“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

mapa

Jsme Ingenio et Arti s.r.o. – svobodná společnost zaměřená na vzdělávání. Naším mottem je „společně dáváme studiu smysl“. Hrdě se hlásíme k principům svobodné firmy. Věříme, že práce může být posláním, při kterém se skloubí skvělý výkon s osobním růstem a s radostí. Chcete se o nás dozvědět více? Čtěte dále…

Pro koho tu jsme?

Pro studenty, pro pedagogy i pro školy

Studentům pomáháme v osobním rozvoji tak, aby mohli naplno využívat své nadání a uplatnit nabyté znalosti v praxi. Naším cílem je vyšší efektivita studia, propojení akademického světa s praxí a všeobecná informovanost studentů o marnosti honby za titulem bez důrazu na získávání zkušeností a dovedností. Zaměřujeme se zejména na zásadní období tvorby závěrečných prací (absolventské, bakalářské a diplomové), která jsou podle nás vstupenkou do profesního života. Vydali jsme například publikace “Absolventská práce. Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit).” a “Bakalářská práce. Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit).” Dalším podpůrným projektem k dosažení tohoto cíle je Seznamka s firmami, která pomáhá studentům vybrat téma své bakalářské (absolventské, diplomové) práce tak, aby ji tvořili ve spolupráci s konkrétní firmou, čímž získají cennou praxi během studia a zlepší svou uplatnitelnost na trhu práce ve studovaném oboru.

Pro pedagogy pořádáme semináře, kurzy a konference. Nejde nám jen o to zdůraznit význam a potenciál závěrečných prací. Chceme vytvořit prostředí a podmínky pro sdílení zkušeností mezi pedagogy z různých škol, společně hledáme řešení a vzájemnou podporu.

Dalším zásadním předpokladem pro pozitivní změnu systému vzdělávání je dostupnost relevantních informací. Proto pomáhámevysokým a vyšším odborným školám zpřístupnit elektronické publikace a zcela zdarma pro ně vytváříme elektronickou knihovnu InSCRIPTUM.

Uvědomujeme si důležitost zapojení studentů do praxe. Z toho důvodu vyhledáváme firmy, které by se s námi zapojily do našeho projektu Seznamka s firmami. Cílem je umožnit studentům osvojení dovedností, které jsou vyžadovány v praxi a prokázat své kvality a schopnosti v reálném pracovním životě. Hledáme firmy, které studentům umožní psát jejich závěrečné práce pod dohledem odborníků, firmy, které mají zájem o zpracování svého tématu závěrečné práce a následné využití v praxi tak, aby neskončila pouze v univerzitní knihovně.

Hledáte-li odborníky na problematiku závěrečných prací, neváhejte se na nás obrátit!
 

Náš tým

Ing. František Francírek, Ph.D.
Mozek projektu, lektor, kouč

frantisek.francirek@ingenioetarti.cz
 

Linda Hurdová
Jednatelka

linda.hurdova@ingenioetarti.cz