“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

mapa

AVOŠ

Hlavním záměrem činnosti AVOŠ je zvyšovat úroveň výuky a pedagogické práce VOŠ. Zastupuje zájmy škol členů Asociace při jednání s MŠMT a dalšími partnerskými organizacemi. Usiluje o zvýšení informovanosti veřejnosti, o zaměření a charakteru VOŠ a jeho postavení v systému školství v ČR.

 

AIVD

Asociace Institucí vzdělávání dospělých je největší sdružení ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990. Hlavním cílem je prosazovat zájmy a potřeby institucí vzdělávání dospělých, organizovat odborné akce, vydávat odborné publikace a reprezentovat členy a jejich činnost v tuzemských a mezinárodních sdruženích.

 

NADÁNÍ A DOVEDNOSTI

Nadání a dovednosti je neziskovka pro všechny děti a mladé lidi z dětských domovů a z pěstounské péče. Pomáhá se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce. Poskytuje kariérové poradenství, workshopy (psaní CV, komunikace, příprava na pracovní pohovor), exkurze do firem a organizací, stínování vybrané profese a mnoho dalšího...

 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

Jsme členy sekce pro vzdělávání Hospodářské komory ČR. Jejím posláním je vytvářet příležitosti pro podnikání, podporovat a prosazovat opatření, která přispějí k rozvoji podnikání v ČR, a tím také k celkové ekonomické stabilitě státu.

 

CESTA ÚSPĚŠNÝCH

Cesta Úspěšných je platforma osobního rozvoje, která působí na vysokých školách v České republice a na Slovensku. Cílem je vytvořit profesionální možnosti osobního růstu dostupné pro každého, kdo na sobě chce pracovat, převzít kontrolu nad svým životem a být úspěšný, tedy žít život podle svých představ.

 

JERUS

Mimo své vlastní podnikání pomáhá firma Jerus také v rozvoji začínajících podnikatelů a nabízí prostory k pronájmu s nejvyšší podporou. S námi sdílí mimo jiné také přístup ke vzdělání a uplatnitelnosti absolventů.