“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

AKTUALITY

student

Chtěli byste mít někoho, kdo Vám bude podporou a motivací v cestě za úspěchem? Kdo s Vámi bude hledat odpovědi na otázky a cestu k dosažení cílů?

Nebo už máte zkušenosti, které byste chtěli předat někomu, kdo o ně opravdu stojí? Mít příležitost podílet se na profesním růstu další generace?

Nyní máte šanci! Stali jsme se partnery projektu Mentoring neziskové organizace Chcipomoci.info.

 

Mentoring je spolupráce mezi zkušeným (mentorem/mentorkou) a méně zkušeným (mentee).

Mentee získává podporu, pomoc a motivaci k dosahování svých cílů od člověka, který je už v oboru úspěšný a slouží jako pozitivní vzor.

Pro mentora jde o zajímavou zkušenost v leadershipu, ke které získá i dobrý pocit z užitečné a smysluplné činnosti s reálnými výsledky.

 

Tento projekt je jako jediný svého druhu v celé ČR zcela zdarma otevřen všem osobám ve věku 15 – 25 let, které mají zájem o spolupráci s mentorem. Probíhá zpravidla po dobu 5-6 měsíců při 2-4 setkáních měsíčně.

 

Protože kvalita je pro nás klíčová, klademe na mentory vysoké nároky z pohledu spolehlivosti a vhodosti pro daného menteeho. Předchozí zkušenosti s mentoringem vyžadovány nejsou, vedle úvodního školení a pravidelných měsíčních schůzek je mentorům koordinátorka neustále k dispozici pro konzultaci vzniklých výzev.

 

Rozcestník:

Další informace pro studenty (mentee).  

Další informace pro mentory a firmy.

Webové stránky CHCIPOMOCI.info.

Projektová manažerka: info@chcipomoci.info