“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

mapa

 
 

Obchodní podmínky – KURZY A SEMINÁŘE

Objednávky, přihlášky, registrace

Přihlášky na vzdělávací akce přijímáme pouze písemně. Registrace je možná přes online formulář, e-mailem nebo jinou písemnou formou.

Zaslané přihlášky jsou závazné, ale objednatel může od objednávky odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odst. „Stornovací podmínky“.

Odesláním přihlášky vyjadřujete souhlas s těmito organizačními pokyny. Dbejte, prosím, aby všechny údaje na přihlášce byly čitelné.

Přihlášky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity semináře.

Pokud objednáte přes online formulář, přijde Vám na e-mail potvrzení objednávky případně s fakturou. Pokud Vám toto potvrzení nejpozději následující pracovní den po objednání nepřijde, nebyl nákup řádně proveden. Pokud objednáte formou e-mailu, bude Vám přijetí objednávky zpětně potvrzeno (zpravidla do druhého dne). Objednáte-li běžnou poštou, potvrzujeme přijetí objednávky jen na základě výslovné žádosti.

Přihlášky se přijímají nejpozději 3 pracovní dny před zahájením akce. V případě výjimečného přihlášení v termínu kratším, je třeba konzultace s pracovníky společnosti.

Stornovací podmínky

Veškeré změny objednávek a případná storna přijímáme pouze písemně. Bezplatné storno přijímáme nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Pokud jste měli již uhrazeno, vrátíme Vám platbu v plné výši zpět. Po tomto termínu a v případě, že se účastník bez písemné omluvy nedostaví, je povinen uhradit plnou cenu. Kurzovné se v tomto případě nevrací, není možný přesun na jiný termín, ani účastníkovi nevzniká nárok na jinou kompenzaci. Akceptujeme však náhradníka.

Fakturace a způsob úhrady

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádně úhradu. Bez prokazatelného doložení úhrady nebude účastník vpuštěn.

Způsoby úhrady jsou:

 • hotově – v první den konání akce
 • převodem – na základě faktury

Podkladem pro platbu je faktura, která Vám bude doručena e-mailem zpravidla do 2 pracovních dnů od provedení objednávky. Platbu proveďte dle instrukcí na faktuře s uvedením přiděleného variabilního symbolu, jinak nemůže být Vaše platba identifikována.

V případě hotovostní platby účastník obdrží zjednodušený daňový doklad – fakturu v tomto případě nevystavujeme (pokud však bude výše úhrady přes 10 tis. Kč, dostane klient potvrzení o platbě a následně řádný daňový doklad-fakturu poštou).

Daňový doklad-fakturu klientům předáváme osobně v den konání kurzu.

Ceny jsou uvedeny vč. DPH a jsou konečné. V případě smluvních individuálních cenových podmínek (např. věrnostní slevy) bude konečná cena klientovi sdělena až na faktuře. V ceně kurzovného jsou zahrnuty studijní materiály a drobné občerstvení. Materiály dostávají účastníci první den při prezenci.

Osvědčení, akreditované kruzy

Účastník akreditovaného kurzu MŠMT ČR (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR), MV ČR (Ministerstvo vnitra ČR) nebo MPSV ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) obdrží osvědčení o jeho absolvování.

U vybraných vícedenních kurzů vystavujeme účastníkovi „Osvědčení o absolvování“. Na vyžádání také vystavíme účastníkovi potvrzení o účasti na semináři.

Ostatní informace k organizaci

Prezence účastníků začíná 15 min. před zahájením akce. Čas ukončení je uveden orientačně, záleží na množství dotazů v závěru a během přednášky.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu v kurzech (změna lektora, data a místa konání, apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení akce, případně její části z organizačních a provozních důvodů. Všechny případné změny Vám dáme včas e-mailem nebo telefonicky na vědomí. Prosíme Vás o uvedení Vašeho e-mailového a telefonického spojení na přihlášce. Jestliže společnost zruší akci a účastník má již uhrazeno, bude účastníkovi platba vrácena v plné výši. Společnost Ingenio et Arti s. r. o. může z důvodu naplnění kapacity akce od objednávky odstoupit. Přednost mají účastníci, kteří se přihlásili dříve a mají zaplaceno. Dnem platby se rozumí připsání částky na účet společnosti.

Doprava do školícího centra a možnosti parkování

Hlavní školící centrum se nachází v centru Prahy na adrese: Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1. Dopravní možnosti jsou následující: tram č. 5, 8, 26 a 24 – stanice „Dlouhá třída" dále pěšky 50 m; metro B – stanice „Náměstí Republiky", výstup směr Náměstí Republiky, Revoluční ulice, cca 500 m rovně ulicí Revoluční, následně doprava – ul. Klimentská.

Obchodní podmínky – PUBLIKACE

Objednávky

Objednávku je možné poslat prostřednictvím online formuláře na webových stránkách www.ingenioetarti.cz, osobně v sídle společnosti, e-mailem nebo poštou. Podané objednávky jsou závazné.

Způsob a termín dodání

Objednané knižní publikace Vám budou odeslány nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení objednávky a odeslány společně s fakturou prostřednictvím České pošty, s. p.

Publikace jsou dodávány na dobírku. Po předchozí telefonické dohodě je možný také osobní odběr. U publikací, které připravujeme, je možné vyřídit objednávku až po jejich vydání. Pokud dojde v mimořádných případech ke zpoždění dodávky, budete na to upozorněni.

Stornování objednávky

Objednávku je možné stornovat osobně v sídle společnosti, telefonicky nebo e-mailem. Zakázka bude stornována, pokud již nedošlo k expedici zboží (tímto není dotčeno právo na vrácení zboží viz odst. „Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží“).

Případné reklamace zboží jsou upraveny samostatně v reklamačním řádu.  

Platební podmínky, způsob úhrady

Zásilky se hradí formou dobírky. V případě osobního odběru je možná platba pouze v hotovosti. Ke každé zásilce na dobírku účtujeme balné podle velikosti zásilky a poštovné podle platného ceníku České pošty.

Ceny v e-shopu jsou uvedeny s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. K ceně bude připočteno balné podle velikosti zásilky a poštovné podle platného ceníku České pošty.

Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Zaslané zboží lze vrátit (i bez udání důvodu společně s fakturou a nepoškozené) do 14 dnů ode dne převzetí zásilky. Zboží můžete poslat poštou nebo vrátit osobně v sídle společnosti.

Záruční podmínky

Záruka na zboží se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního, resp. Občanského zákoníku v platném znění.

 

Obchodní podmínky – Publikace aplikace InScriptum

Objednávky

Objednávku je možné poslat prostřednictvím e-shopu na webových stránkách inscriptum.cz. Podané objednávky jsou závazné.

Způsob a termín dodání

Objednané knižní publikace Vám budou doručeny do 60 minut do aplikací InScriptum pro platformy iOS a Android. Některé tituly budou taktéž dodané do webového rozhraní na webu inscriptum.cz

Pokud dojde v mimořádných případech ke zpoždění dodávky, budete na to upozorněni.

Stornování objednávky

Objednávku je možné stornovat do doby zaplacení. Pokud nedojde k zaplacení objednávka bude automaticky stornována po uplynutí lhůty 7 dní. Případné reklamace zboží jsou upraveny samostatně v reklamačním řádu.  

Platební podmínky, způsob úhrady

Zásilky se hradí pomocí platební brány GoPay na e-shopu inscriptum.cz. Ceny v e-shopu jsou uvedeny s DPH platnou dle aktuální legislativy (zákon o dani z přidané hodnoty) a jsou konečné. V případě, že bude objednávka nebo část objednávky hmotné povahy bude k ceně připočteno balné podle velikosti zásilky a poštovné podle platného ceníku České pošty.

Záruční podmínky

Záruka na zboží se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního, resp. Občanského zákoníku v platném znění.

 

 

Společná závěrečná ustanovení

Ochrana osobních údajů a svolení k zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník tímto souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů společností Ingenio et Arti s. r. o. v rozsahu: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a místo bydliště, číslo bankovního spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů společností Ingenio et Arti s. r. o., a to pro účely plnění smluvních závazků, pro účely zasílání obchodních sdělení a pro jiné marketingové účely. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o jejich dobrovolné poskytnutí. Zákazník prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti Ingenio et Arti s. r. o. může odvolat písemným oznámením doručeným na adresu společnosti Ingenio et Arti s. r. o.

Projeví-li zákazník zájem informovat se o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost Ingenio et Arti s. r. o. povinna tuto informaci poskytnout.

Zákazník souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení společností Ingenio et Arti s. r. o. na poskytnutou elektronickou adresu.

Ostatní informace

Společnost Ingenio et Arti s. r. o. je plátcem DPH.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na infolince: +420 776 800 757 nebo nám napište na info@ingenioetarti.cz

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2014

REKLAMAČNÍ ŘÁD INGENIO ET ARTI S. R. O.

Obecná ustanovení

Společnost Ingenio et Arti s. r. o., IČ: 24209783, se sídlem Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1, zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl C, vl. 188904, poskytuje služby v oblasti otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí, poradenství, e-learningu a prodeje odborných publikací, vydává tento reklamační řád (viz zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Rozsah a podmínky reklamace nebo stížnosti – KURZY A SEMINÁŘE

Zákazník má právo podat společnosti Ingenio et Arti s. r. o. reklamaci nebo stížnost na poskytnuté vzdělávací akce, a to z důvodu:

 • Způsobu výuky lektora
 • Metodického obsahu akce
 • Organizace akce

Reklamaci nebo stížnost uplatňuje zákazník vždy písemně neprodleně po zjištění předmětu reklamace/stížnosti, a to na adresu Ingenio et Arti s. r. o., Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1, nebo e-mailem na adresu info@ingenioetarti.cz
Písemná reklamace/stížnost musí obsahovat:

 • Kontaktní údaje (IČ, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
 • Jméno a příjmení účastníka akce nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
 • Identifikaci akce – datum, název, případně číslo faktury k dané akci
 • Popis – důvod reklamace/stížnosti

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace/stížnosti, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace/stížnosti

Společnost je povinna reklamaci/stížnost vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení reklamace/stížnosti od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace/stížnost doručena do Ingenio et Arti s. r. o.

Způsob řešení reklamace/stížnosti z důvodu:

Způsobu výuky lektora, metodického obsahu kurzu nebo organizace kurzu:

 • Pracovník zákaznického servisu reklamaci/stížnost zaeviduje a informuje osobu odpovědnou za řešení reklamací/stížností.
 • Odpovědná osoba prověří předmět-důvod reklamace/stížnosti v daném kurzu (např. porovnáním hodnotících dotazníků ostatních účastníků akce, konzultací s lektorem, atd.), a pokud uzná reklamaci/stížnost za relevantní, zajistí adekvátní nápravu, např. náhradu kurzu účastí v jiném termínu, vrácením části nebo celého účastnického poplatku, event. jiným způsobem dle dohody se zákazníkem.

Rozsah a podmínky reklamace – PUBLIKACE

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zjištěné vady uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (i e-mailem). Písemná reklamace musí obsahovat:

 • Kontaktní údaje (IČ, název společnosti, adresa sídla, příp. korespondenční adresa)
 • Jméno a příjmení klienta nebo osoby, která za zákazníka reklamaci vyřizuje včetně telefonního a e-mailového kontaktu
 • Identifikaci publikace – název, případně číslo faktury k dané akci
 • Popis – důvod reklamace

Nebude-li zaslaná písemnost zákazníka dodavateli obsahovat výše uvedené údaje nezbytné pro řádné podání reklamace, nebude tato písemnost přijata k dalšímu řízení.

Reklamace se zasílá na adresu: Ingenio et Arti s. r. o., Klimentská 1246/1, 110 00 Praha 1 nebo elektronicky na e-mail: info@ingenioetarti.cz
K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii nákupní faktury – daňového dokladu.

Způsob a lhůty vyřízení reklamace

Společnost je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení od zákazníka, pokud se dodavatel se zákazníkem nedohodli na lhůtě delší. Dnem obdržení se rozumí datum, kdy byla reklamace doručena do Ingenio et Arti s. r. o.

Způsob řešení reklamace

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, má kupující možnost v případě reklamace domáhat se zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Společná závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2013 za upřesnění obchodních podmínek společnosti Ingenio et Arti s. r. o.