“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

ROZCESTNÍK

student

Podívejte se na soutěže a ocenění, které se zabývají závěrečnými pracemi.

 

ABB University Award Vědecko-technické
ACM SPY V oblasti informatiky a IT
Active House Award Architektura
Bolzanova cena Mimořádně objevné práce
Cena CRYTUR Materiálové vědy (studium fyzikálních a chemických vlastností materiálů, technologie zpracování a přípravy materiálů, uplatnění materiálů ve fyzikálních oborech)
Cena ČEPS Energetika a elektroenergetické obory
Cena České komory architektů Architektura
Cena ČEZ Technické vysoké školy
CENA DOC. MILANA ROCHLY Návrh řešení stavby
Cena Emilia Škody Pro technické obory
Cena Františka Egermayera  Oblast kvality a systémů jejího řízení, systémů ochrany životního prostředí
Cena Karla Velka  Odpadové hospodářství
Cena profesora Babušky Obor počítačových věd
Cena Seismik V oboru teoretické a užité geofyziky a seismiky.
Cena Siemens (Werner von Siemens Excellence Award)  Věda a výzkum
Cena UNIPETROLU Fakulta chemické technologie, Fakulta chemicko-inženýrská
Ceny Randanovy nadace za vynikající diplomovou práci  Právo (Obchodní právo a příbuzné obory)
Ceny udělované Českou společností pro filmová studia  Výsledky ve filmové vědě a praxi
ČEEP 2013 - soutěž studentských prací Český energetický a ekologický projekt / stavba / inovace
Česká hlava - nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum Věda, výzkum a inovace
České hlavičky - Soutěž pro nejlepší vědecké práce středoškolských studentů Technické a přírodovědné obory
Diplomky na stoják Ekonomické, společenskovědní, technické, přírodovědné obory
Fakulta filozofická Univerzity Pardubice Filozofie , religionistika, učitelství anglického jazyka, sociální antropologie, resocializační pedagogika
Geoinovace - Soutěž České geografické společnosti Geografie
ICT unie - diplomová práce roku Informační a komunikační technologie (EKONOMICKO-FINANČNÍ OBORY)
INTERNÍ STUDENTSKÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ Zpracování soutěžního návrhu Studentského centra 4Student, které vznikne v rámci připravovaného komplexu Kampus Palace.
MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÁ SOUTĚŽ SM(Art) House - oborů „Architektura” a „Pozemní stavitelství”
MUNISS - Meziuniverzitní studentská soutěž Rozvoj města Brna nebo na oblasti
Nadace Dimitris N. CHORAFAS Foundation ze Švýcarska - Nejlepší doktorantské disertace Finanční analýza, Monetární politika, Krizový management
Nadace Via - Soutěž o nejlepší diplomovou nebo ročníkovou práci na téma filantropie (2014) Filantropie
NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V POJIŠŤOVNICTVÍ - DIPLOMOVÁ (DISERTAČNÍ) PRÁCE Komerční pojištění
Nadační fond Viléma Mathesia Anglofonní literatury a kultury a v kategorii Anglický jazyk a didaktika
Nakladatelství Academia Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy
Národní cena za Studentský design Práce oborů vizuální komunikace, z oborů produktový design, průmyslový design, interiérový design, módní design
Národní ceny absolventských prací v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů  V oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů
Prix Gallica  Romanistika
ROBE TALENT Technické obory
SOČ - Středoškolská odborná činnost IT, ekonomie, zdravotnictví, strojírenství, elektrotechnika, pedagogika,...
Soutěž CCA o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci Systémová integrace, správa dokumentů a business intelligence
Soutěž CzechTourism „Marketing destinací a produkty v cestovním ruchu“
Soutěž ČBS o vynikající bakalářskou práci Budovy, inženýrské konstrukce, technologie betonu
Soutěž ČBS o vynikající diplomou práci Budovy, inženýrské konstrukce, technologie betonu
Soutěž ČBS o vynikající dizertační práci Navrhování a konstrukce staveb z betonu, technologie betonu
Soutěž ČEEP  Přípravu, realizaci a provoz stavby
Soutěž České Ekonometrické společnosti Theoretical Economics
Soutěž ESOP Ekonomie - Věda a výzkum
Soutěž EUROVIA Návrh prvků městského mobiliáře
Soutěž Jihomoravský kraj a Lipka  S tematikou životního prostředí, ekologie a zdravého životního stylu se vztahem k území Jihomoravského kraje
Soutěž Laboratoře Evropské unie Evropská unie
Soutěž MVDr. Radoslava KINSKÉHO o nejlepší environmentální diplomovou práci Ochrana a tvorba životního prostředí (technického, přírodovědného či společenskovědního)
Soutěž nadačního fondu pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Z oboru komerčního pojištění nebo oboru úzce souvisejícího
Soutěž nadance Precioza Skla, keramiky, monokrystalů a speciálních anorganických kovových materiálů
Soutěž o cenu děkana 2014 Ekonomie
Soutěž o Cenu IUS et SOCIETAS Právo a justice ve společnosti
Soutěž o nejlepší diplomovou a bakalářskou práci – Ročník 2014 Společnost Fine Řešení geotechnických úloh - Stavební obory
Soutěž o nejlepší diplomovou práci Finance
Soutěž o nejlepší diplomovou práci Daně
Soutěž o nejlepší studentskou práci Provedení finanční analýzy a investiční doporučení koupit, držet či prodat akcie cílové společnosti ČEZ
Soutěž o nejlepší závěrečnou práci věnovanou problematice lidských práv - Lidsko právní diplomka Lidská práva - zejména z oboru práva, sociologie, pedagogiky a humanitárních oborů
Soutěž RENOMIA o nejlepší studentskou práci - RENOMIA AWARD IN DEVELOPMENT ECONOMICS Tématu související s ekonomickým rozvojem, chudobou či nerovností.
Soutěž rozvojových bakalářek a diplomek "Ateliér budoucnosti – nový prostor pro nové vize"
Soutěž spol. Computer Agency Projekt na libovolné téma v nějakém z CAD nebo grafických softwarů
Soutěž spol. MTT/AP/ED/EMC československé sekce IEEE Vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky
Soutěž společnosti Člověk v tísni Globální problémy a rozvojové spolupráce
Soutěž studentských prací - Cena G. A. Lindnera Pedagogické vědy, studentské vědecké práce, teoretické a empirické povahy
Soutěž Winston Econ Art Foto, film, grafika
SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH ODBORNÝCH PRACÍ BIVŠ Ekonomi, právo, IT
Soutěžní přehlídka studentských prací na téma urbanistické a architektonické koncepce lokality Na Valech.  „Koncept pro Jaroměř“ - urbanistická a architektonická koncepce lokality Na Valech.
Student GIA Projekt Z oblasti GIS, využívajících technologie Esri a ENVI
Studentská vědecká soutěž 2013 - Muzikologický výzkum ve světle aktuálních badatelských výsledků Hudební věda
SVOČ - Mezinárodní studentská Soutěž vysokoškoláků ve vědecké odborné činnosti v matematických oborech Matematické obory
Talent designu Design
Technology CUP Technologie
ÚJV Řež, a. s. ve spol. s Českou nukleární společností - soutěž Jaderná energetika a příbuzné obory
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky - WTA CZ Sanace a rekonstrukce staveb