“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

ROZCESTNÍK

student

Nabízíme vám kompletní seznam literatury k absolventským, bakalářským nebo diplomovým pracím.

Název

Autor

ISBN

Absolventská práce. Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit).František FrancírekISBN 978-80-905287-3-4
Bakalářská práce. Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit).František FrancírekISBN 978-80-905287-2-7
Jak psát bakalářské, diplomové a jiné prácePavel Attl
Alžběta Kiráľová
Alena Polívková
ISBN 978-80-86578-61-3
Zásady zpracování bakalářských a diplomových pracíPavel Attl
Alena Polívková
Petr Studnička
ISBN 978-80-87411-33-9
Vybrané metody techniky výzkumu zjišťování spokojenosti pacientůSylva Bártlová
Helena Hnilicová
ISBN 80-7013-311-2
Manuál k psaní kvalifikačních prací: verze 2 – květenPetr Bartoň-
Jak psát distančněIveta BednaříkováISBN 978-80-244-1681-6
Tvorba odborné práce: určeno studentům sociálních oborůVáclav BělíkISBN 978-80-7041-503-0
Murphyho zákonyArthur Bloch-
Diplomové práce a absolventské koncerty studujících učitelství hudební výchovyVlasta Bokůvková
Jana Jindrová
ISBN 8070824069
Doporučení pro psaní diplomových pracíPetr Boldiš-
Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197): Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidlaPetr Boldiš-
Bibliografické citace dokumentů podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2: Část 2 – Modely a příklady citací u jednotlivých typů dokumentůPetr Boldiš-
Diplomová práce studujících učitelství tělesné výchovyDanuše Brklová
Stanislav Hercig
-
Jak napsat odborný textSvětla Čmejrková
František Daneš
Jindra Světlá
ISBN 80-85927-69-1
Metodika právnických diplomových a rigorózních pracíAdolf Dolenský-
Metodika studentských odborných literárních pracíAdolf Dolenský-
Zpracování a obhajoba projektu: (metodická příručka)Eva DrázskáISBN 80-7079-518-2
Odborné písemné práce studentů a jejich metodikaJana Duffková-
Metodika zpracování diplomových prací a ostatních forem studentských odborných písemných pracíJana Duffková-
Pokyny k vypracování diplomové práce na katedře anglistikyKateřina Dvořáčková-
Jak psát diplomovou práciVěra Dvořáková-JanůISBN 80-213-0229-1
Jak napsat diplomovou práciUmberto EcoISBN 80-7198-173-7
Metodika k vypracování bakalářské/diplomové práceLudvík Eger-
Metodika tvorby diplomové práce: praktická pomůcka pro studenty vysokých školJaroslav FilkaISBN 80-86292-05-3v
Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaníZbyněk FišerISBN 80-85931-99-0
Tvůrčí psaní – klíčová kompetence na vysoké škole: sborník příspěvků z mezinárodní konferenceZbyněk FišerISBN 1081-293-2005
Příprava a zpracování diplomové práce z historieJiří Frajdl 
Marta Kohárková
Karel Štefek
-
Normalizovaná úprava písemnostíVáclav Freml-
Diplomová práceKarel Frömel
Jaroslav Bokůvka
Karel Měkota 
ISBN 80-7067-118-1
Průvodce zpracováním a obhajobou bakalářské práceKamil Fuchs
Jitka Krulová
ISBN 978-80-87314-15-9
Vádemékum vědecké a odborné práceJana GeršlováISBN 978-80-7431-002-7
Metodika psaní diplomových pracíJan Geschwinder-
Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práceAlois Glogar-
Jak psát seminární, ročníkové, bakalářské
a diplomové práce
Magda Gregarová-
Metodika zpracování studentských, diplomových
a kandidátských disertačních prací
Zdena Hadravová-
Na pomoc autorům. Pedagogická orientaceJiří Hála
Jiří Rybička
ISBN 1211-4669
Technika psaní seminárních a diplomových prací v pedagogiceJan Hanák
Josef Maňák
-
Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikaceJan Hendl-
Diplomové práce na katedře tělesné výchovy pedagogické fakulty UKJiří Hladil
Miloslava Ziebikerová
-
Seminární cvičení k dějinám a teorii tělesné výchovy na pedagogických fakultáchJiří Hladil
Ladislav Reitmayer
Václav Stejskal
Jindřich Závodník et al.
-
Metodologie diplomové a vědecké práceLibuše Holečková-
Příručka k vědecké práci, určeno diplomantům a absolventům vysoké školy zemědělskéLibuše Holečková-
Odborné a vědecké informace v tvůrčí práciLibuše Holečková-
Jak psát diplomové a závěrečné práceDrahomíra Holoušová et al. ISBN 80-7067-841-0
Diplomové a závěrečné práceDrahomíra Holoušová
Milena Krobotová
ISBN 80-244-1237-3
Jak psát diplomové a závěrečné práceDrahomíra Holoušová
Milena Krobotová et al. 
ISBN 80-7067-475-X
Metodické pokyny k vypracování diplomní práceJosef Horský
Karel Vít
-
Hlavní zásady a pokyny pro vypracování bakalářské práce a úkony s tím spojené určené pro studenty FBMI ČVUTJ. Hozman
K. Roubík
L. Sitařová
L. Poušek 
-
Diplomová práce: metodická pomůckaVladimír Hudec -
Formální úprava seminárních a diplomových prací: příručka pro studenty DIFA JAMUBlanka ChládkováISBN 80-85429-64-0
Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřenímKateřina Ivanová
Lubica Juríčková
ISBN 978-80-244-1832-2
Metodika seminárnych a ročníkových prácJozefína Janáková-
Jak psát bakalářské a diplomové práce Michal Jaroš -
Formální úprava diplomové práceJarmila Kapounová ISBN 80-7042-141-X
Technika zpracování diplomových, závěrečných a ročníkových prací na katedře řízení a obchoduJiří Kareš
Drahoš Vaněček
ISBN 8070402148
Jak psát závěrečné a kvalifikační práceDušan Katuščák
Barbora Drobíková
Richard Papík
ISBN 978-80-89132-70-6
Diplomová práce ve studijním oboru výchova a vzdělávání dospělýchVilém Klega-
Úvod do vědecké práce v jazykovědné bohemistice: se zvláštním zřetelem k pracím seminárním a diplomovýmLumír KlimešISBN 80-7082-400-X
Jak vypracovat bakalářskou, diplomovou, rigorózní a disertační práciJarmila Klugerová
Irena Prázová
Tereza Vacínová
ISBN 978-80-7452-004-4
Jak vypracovat bakalářskou, diplomovou, rigorózní a disertační práciJarmila Klugerová
Irena Prázová
Tereza Vacínová 
ISBN 978-80-86723-72-3
Jak pracovat na diplomové práci z dějin závodů a JZDMarta Kohárová -
Diplomové práce posluchačů OPF: metodická pomůckaHelena Kolibová
František Koliba
Jiří Mezuláník 
ISBN 80-85879-78-6
Píšeme seminární a diplomové práce na počítačiMilan Kolka
Ivona Pavlíčková
Miloš Večeřa
ISBN 978-80-210-5463-9
Diplomová práce: metodická pomůckaJosef Kořínek
Vladimír Strnad
Petr Polster
ISBN 80-7157-175-X
Diplomová práce (metodická příručka pro studující učitelství a vychovatelství)Václav Kovaříček
Drahomíra Holoušová
-
Diplomové a závěrečné práce: metodická příručka pro zpracování a vedení diplomových a závěrečných pracíVáclav Kovaříček
Evelina Krejčová
Vladimír Krejčí
ISBN 80-7042-071-5
Jak psát bakalářskou a diplomovou práci

Lucie Kozlová
Veronika Kubelová

ISBN 978-80-7394-155-0
Zpracování diplomových a bakalářských prací: metodikaJiří Kryštůfek
Jiří Militký
Stanislav Nosek
-
Stylistika a stylizace odborného textu v rámci vysokoškolského studia.In: Tvůrčí psaní – klíčová kompetence na vysoké školeMichal KřístekISBN 80-7239-182-8
Zpracování podkladů pro projekty a diplomové práceVladislav Křivda
Jaromír Široký 
ISBN 80-248-1269-X
Jak napsat seminární a bakalářské práce ve společenských vědáchBlanka Křováčková
Martin Skutil 
ISBN 978-80-7041-863-5
Rukověť autora diplomkyHelena KubátováISBN 978-80-244-2314-2
Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručkaHelena Kubátová
Dušan Šimek
ISBN 978-80-244-1589-5
Metodika k přípravě absolventské práce při ukončení studia na vyšších zdravotnických školáchMiroslava Kyasová
Zdena Mikšová
Alena Tesařová
Marie Hermanová 
-
Zpracování a obhajoba bakalářské a diplomové práceVáclav LiškaISBN 978-80-86946-64-1
Doctorandus (průvodce budoucích Ph.D.)Václav LiškaISBN 80-86419-93-2
Diplomová práce (seminární, bakalářská, absolventská): zpracování a obhajobaVáclav LiškaISBN 80-86579-11-5
Diplomová práce (seminární, bakalářská, absolventská): zpracování a obhajobaVáclav LiškaISBN 80-86579-07-7
Technika psaní ročníkových prací z dějin antické filozofieDušan Machovec-
Stručný nástin metodiky tvořivé práce ve školeJosef MaňákISBN 80-7315-002-6
Několik rad studentům, jak psát a přednášet studentskou vědeckou práciVít Mareček
Milan Hejtmánek
-
Diplomová práce z psychologie na pedagogické fakultě: metodické informaceJaroslav Mašek
Miroslav Vojáček
-
Jak úspěšně zvládnout psaní závěrečné práceDana Mazancová -
Jak (ne)napsat diplomovou a dizertační práciJiří Menoušek-
Akademická příručkaDušan Meško
Dušan Katuščák
Ján Findra
ISBN 80-8063-219-7
Zpracování diplomové práce na počítači.PlzeňPetr Michalík
Zdeněk Roub
Václav Vrbík
ISBN 80-7082-581-2
Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítačiPetr Michalík
Zdeněk Roub
Václav Vrbík
ISBN 80-7043-458-9
Diplomové práce v oboru psychologie, studijní texty pro distanční studiumMichal Miovský-
Pokyny pro zpracování diplomové práceMilan Navrátil et al. -
Jak (ne)napsat závěrečnou práciJaroslav Nekuda
Antonín Slaný
-
O metodice zpracování bakalářských a diplomových prací v ekonomických oborech a vhodných informačních zdrojíchJaroslav Nekuda
Antonín Slaný
ISBN 80-210-1446-6
Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických vědJaroslav Nekuda
Antonín Slaný
ISBN 80-210-2646-4
Manuál k úpravě písemných prací: text pro posluchače zdravotnických studijních oborůJitka Němcová
Ilona Mauritzová 
ISBN 978-80-902876-8-6
Doporučení ke zpracování diplomové (bakalářské) práceJiří Němec
Petra Šedinová
-
Metodika zpracování a úprava diplomových pracíJiří NěmejcISBN 80-7082-632-0
Jak psát diplomovou práciLadislav NesvadbaISBN 80-210-0016-3
Návod pro zpracování diplomové práce v biologiiEvžen OpatrnýISBN 80-7067-516-0
Metodika závěrečné práce v kurzu sociální práceIlona Pešatová
Dana Švingalová
ISBN 80-7083-686-5
Tvorba diplomové práceJana PeterkováISBN 80-245-0776-5
Ročníkový projekt: Jak psát bakalářskou práciJiří Petruželka-
Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práceZdeněk Plachetka et al.ISBN 978-80-210-5172-0
Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práceZdeněk Plachetka et al. ISBN 80-210-2431-3
Metodika zpracování diplomových, bakalářských a vědeckých prací na FM TUL

Zdeněk Plíva
Jindra Drábková 

ISBN 8073721899
Diplomová práce – příležitost k seberealizaci: (metodologické předpoklady zpracování odborné písemné práce)Jiří PokornýISBN 80-85867-59-1
Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práciJiří PokornýISBN 80-7204-348-X
Pravidla sazby diplomových pracíEduard Polách -
Milan PostlerMilan Postler-
Bakalářský seminářFrantišek Prášek
Šárka Zapletalová
ISBN 80-86764-61-3
Příprava rukopisu pro tiskPRÁT, Silvestr-
Užitečné rady pro psaní odborného textuZdena Rábová
Petr Hanáček
Petr Peringer
Petr Přikryl
Bohuslav Křena
-
Pokyny k vypracování diplomové/bakalářské práceJiří Reichel -
Co bych si měl uvědomit, než začnu psát diplomovou práci? Jak se orientovat při psaní diplomové práce?Aleš Richter -
Úvod do práce s informacemi: D. 1, Jak studovat a jak zpracovat seminární, ročníkovou a diplomovou práci?; D. 2, Jak informaticky vychovávat žáky na základních a středních školách?Jiří SedlákISBN 802101282X
Jak napsat a obhájit bakalářskou práciJosef SixtaISBN 80-239-4117-8
Úprava diplomových pracíVilém Sklenák -
Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelstvíMartin Skutil et al. ISBN 978-80-7367-778-7
Diplomová práce a empirický výzkum pedagogických jevů: vybraná témata pro studenty oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro mateřské školyMartin Skutil
Blanka Křováčková 
ISBN 80-7041-428-6
Vádemékum autora odborné a vědecké práce humanitního a sociálního zaměřeníVladimír SpoustaISBN 978-80-7204-617-1
Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické)Vladimír Spousta et al.ISBN 80-210-2387-2
Metodika zpracování a úprava diplomových (bakalářských) pracíJiří Staněk
Jiří Němejc
ISBN 80-7043-363-9
Metodická doporučení pro psaní bakalářských a diplomových prací: texty pro distanční a prezenční studium

Pavla Staňková
Michal Pilík

ISBN 978-80-7318-896-2
Diplomová práce: metodická a informatická příručka pro studenty společenskovědních oborůJosef Straka
Věra Hyhlíková
-
Semináře a diplomové práce: obor ekonomika průmyslu

Miloslav Synek
Andrea Dvořáčková

-
Diplomová práce (metodický návod jak psát diplomové a seminární práce)Miloslav Synek
Helena Sedláčková 
ISBN 80-7079-796-7
Metodické pokyny k seminářům, diplomovým pracím a státní závěrečné zkoušce oboru ekonomika průmysluMiloslav Synek
Andrea Dvořáčková
-
Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práceMiloslav Synek
Helena Sedláčková
Hana Vávrová
ISBN 978-80-245-1212
Diplomová práce a státní zkoušky na VŠE v PrazeMiloslav Synek
Helena Sedláčková
Ivana Svobodová
-
Jak psát diplomové a jiné písemné práceMiloslav Synek
Helena Sedláčková
Hana Vávrová
-
Jak psát diplomové a jiné písemné práceMiloslav Synek
Helena Sedláčková
Hana Vávrová
-
Jak psát bakalářské, diplomové, doktorské a jiné písemné práceMiloslav Synek
Helena Sedláčková
Hana Vávrová
ISBN 978-80-245-1212
Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníkyJadwiga Šanderová
Alena Miltová
ISBN 978-80-86429-40-3
Jak psát a přednášet o věděZdeněk ŠestákISBN 80-200-0755-5
Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláštěFrantišek ŠifnerISBN 80-7290-167-2
Tvoříme a publikujeme odborné textyJan Široký et al. ISBN 978-80-251-3510-5
Metodické pokyny pro vypracování bakalářských a diplomových pracíKarel Špindler-
Metodické pokyny pro zpracování bakalářských pracíDana ŠvingalováISBN 80-7083-704-7
Závěrečná práce formou projektu v oblasti řízení lidských zdrojů: metodický návodDana ŠvingalováISBN 80-7083-615-6
Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitačníIvan Taufer
Josef Kotyk
Milan Javůrek
ISBN 978-80-7395-157-3
Jak napsat diplomovou práciDrahomíra TesařováISBN 80-7000-325-1
Jak psát vysokoškolské závěrečné práceLudmila Tichá
Zdenka Civínová
Michaela Morysková
Ilona Trtíková
Lenka Němečková
-
Bibliografie diplomových pracíMiloš TomandlISBN 80-7308-064-8
Závazné pokyny pro vypracování diplomových a bakalářských pracíHana Tomanová ISBN 80-7194-336-3
Metodická pomůcka ke zpracování závěrečných prací: závazné pokyny a doporučení pro seminární, bakalářské, diplomové a jiné závěrečné práce na TF JUTomáš Veber
Petr Bauman
-
Bakalářská práceVladimír Večerek et al.ISBN 80-7305-519-8
Metodické pokyny k diplomovým a závěrečným pracím na Pedagogické fakultě TULJaroslav VildISBN 80-7083-166-9
Úvod do obecné techniky vědecké práce s ekonomickou tématikou pro posluchače VŠEKarel Vít-
Metodické pokyny pro zpracování diplomových pracíJitka Vodáková
Miroslava Černochová
Vladimír Rambousek
-
Pokyny pro zpracování diplomových prací z geografieVít VoženílekISBN 80-7067-212-9
Metodické pokyny pro zpracování diplomové, bakalářské, ročníkové a seminární práceLadislav ZapletalISBN 80-86710-01-7
Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných pracíRobert ZbíralISBN 978-80-7201-779-9
Bakalářská a diplomová práce: informativní text pro studující Bc. a Mgr. studia na Pražské vysoké škole psychosociálních studiíPražská vysoká škola psychosociálních studií-
Formální požadavky na diplomové/bakalářské práceDivadelní fakulta JAMU v Brně-
Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práceFilozofická fakulta UK
v Praze
-
Jak efektivně číst odborné texty a správně psát vysokoškolské písemné práce: 2. část Jak správně psát vysokoškolské písemné práce?Masarykova univerzita -
Jak napsat diplomovou práci: studijní obor klinická kineziologie a kinezioterapieUniverzita Palackého
v Olomouci
-
Pokyny a doporučení k psaní, úpravě a náležitostem závěrečných (bakalářských, diplomových, příp. disertačních) pracíMendelova univerzita v Brně-
Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práceUniverzita Pardubice-
Metodické pokyny pro zpracování diplomové práce na FŽPČZU v Praze-
Metodologie odborné práce

Univerzita Palackého
v Olomouci

-
Odborný text na vysoké škole: psaní seminárních prací: U3V - To nejlepší z UTB -
Pravidla zadání závěrečné práce a jejího vypracováníUniverzita Hradec Králové -
Pravidla zadání závěrečné práce a jejího vypracováníUniverzita Hradec Králové-
Jednotná formální úprava vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupněníUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně-
Závazné pokyny pro vypracování bakalářské a diplomové práceVŠB-TU Ostrava-
Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práceVŠB-TU Ostrava -
Pokyny pro zpracování bakalářské práce: příručka pro studenty Hornicko-geologické fakultyVŠB-TU Ostrava -
Zásady a postupy komplexní přípravy studentů 3. ročníkuVysoká škola podnikání-