“Společně dáváme studiu smysl.”

“Bez srozumitelnosti učitele není rozumné očekávat porozumění studenta”

PEDAGOG

pedagog

Jen těžko přesvědčujete studenty o potřebnosti závěrečných prací? Tak se zapojte do Seznamky s firmami a propojujte studium s praxí. Nechte studenty podílet se na řešení problémů, které dnes trápí velké nebo malé firmy, a získat u toho potřebné zkušenosti, kontakty a nezbytnou chuť k práci.

Jak projekt funguje

Princip je jednoduchý, po registraci získají studenti i firmy možnost zadávat, vyhledávat a sledovat témata závěrečných prací. Student si může procházet nabídku témat, které poptávají firmy, nebo zadat téma vlastní a čekat, jestli nějakou firmu jeho téma zaujme. My poté zprostředkujeme kontakt mezi studentem a firmou a vznikající vztah smluvně ošetříme.

Proč vznikl

Snaha o změnu současného vnímání závěrečných kvalifikačních prací, jako nutného zla k ukončení vysoké školy. Žádná povinnost, nýbrž příležitost prokázat své schopnosti a osvojit si dovednosti vyžadované v praxi. Získat kontakty a dnes velice potřebný „zářez“ do profesního životopisu.

Cíle

Cílem je rozšíření myšlenky spolupráce akademického a profesního světa a smysluplné využití závěrečných prací.