“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

“Bez srozumitelnosti učitele není rozumné očekávat porozumění studenta”

PEDAGOG

pedagog

Jen těžko přesvědčujete studenty o potřebnosti závěrečných prací? Tak se zapojte do Seznamky s firmami a propojujte studium s praxí. Nechte studenty podílet se na řešení problémů, které dnes trápí velké nebo malé firmy, a získat u toho potřebné zkušenosti, kontakty a nezbytnou chuť k práci.

V loňském roce jsme úspěšně zorganizovali dvoudenní odbornou konferenci s tematickým zaměřením „ABSOLVENTSKÁ PRÁCE – Role pedagoga, potenciál studenta a vizitka školy“.