“Společně dáváme studiu smysl.”

“Bez srozumitelnosti učitele není rozumné očekávat porozumění studenta”

PEDAGOG

pedagog

V loňském roce jsme úspěšně zorganizovali dvoudenní odbornou konferenci s tematickým zaměřením „ABSOLVENTSKÁ PRÁCE – Role pedagoga, potenciál studenta a vizitka školy“.

  • čtyři samostatné bloky:
    rámcové interní a studijní materiály, absolventské semináře, vedení a (z)hodnocení prací 
  • pro pedagogy, ředitele, vedoucí prací, oponenty 
    a pro všechny ostatní nadšence do vzdělávání na VOŠ 

Smyslem tohoto setkání je užitečná a mnohdy nezbytná výměna poznatků o problematice závěrečných prací, jejich možnostech i omezeních. Přesvědčili jsme se o tom, že skutečnou informační hodnotu přináší právě vzájemná inspirace a motivace, nápady a podněty napříč odlišnou praxí jednotlivých škol.  
 

PROGRAM KONFERENCE