“Společně dáváme studiu smysl.”

“Bez srozumitelnosti učitele není rozumné očekávat porozumění studenta”

PEDAGOG

pedagog

Kurz DVPP

Vyučujete Absolventský seminář? Vedete závěrečné práce? Chcete se dozvědět jakým způsoben vyučují Absolventský seminář na jiných školách? Rádi byste načerpali nápady a energii na vylepšení vašich hodin? Přijeďte na kurz Absolventská práce!

Komu je kurz určen

Kurz akreditovaný pro DVPP je určen všem pedagogickým pracovníkům VOŠ, kteří vedou absolventský seminář a připravují studenty k tvorbě a obhajobě absolventských prací. Prospěch přinese také ředitelům a vedoucím pracovníkům škol, kteří cítí, že potenciál studentů není využíván dostatečně efektivně, a přemýšlejí, jak těchto rezerv využít.

Co se v kurzu naučíte

Po absolvování vzdělávacího programu budete připraveni nejen zdárně provést své studenty bludištěm tvorby absolventské práce (což většinou umíte – nepochybujeme o tom), ale zejména ukázat jim, jak díky tvorbě absolventské práce mohou rozvinout svůj odborný i lidský potenciál. Důraz je kladen na provázanost jednotlivých etap tvorby, užitečnost systematické práce a účinné metody, které minimalizují čas i vynaložené úsilí. Díky výukovým materiálům, které na kurzu obdržíte, budete mít navíc vždy po ruce řadu praktických cvičení, která vám pomohou učinit vaši výuku poutavou a kreativní.

Jak to na kurzech vypadá se můžete podívat v naší fotogalerii.

 

ÚvodSepsání 
Současný stav poznánío Struktura a obsah
Přípravao Úvod a závěr
o Informaceo Psaní
o Lidéo Citování a plagiát
o Studiumo Formální úprava
o Student, jeho kompetence a dispoziceZhodnocení
o Téma a vedoucí práceo Posudky
o Záměr – důvody, předmět a cíl práceo Obhajoba
o Mapa, název, typ a zadání práceo Vlastní přínos a využití práce
o Projekt, harmonogram a osnova práceo Zveřejnění 
ZpracováníVyhodnocení a shrnutí
o Zdroje cizío Přínos a jeho využití
o Zdroje vlastnío Publikace
o Metody práceZávěr
o Vlastní průběh zpracování 
o Výsledky a naplnění cíle 
o Obhajoba 


 

Rozsah

Kurz v rozsahu 2 x 8 hodin, s přestávkou na oběd. V rámci dopoledního a odpoledního bloku jsou zařazeny krátké psychohygienické přestávky na relaxaci a občerstvení.

Ubytování

Pro zájemce z lokalit s horší dopravní dostupností nabízíme ubytování, jehož cena je zahrnuta do ceny akreditovaného kurzu. 

Osvědčení

Absolventi kurzu získají Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v rámci DVPP.

Kdo Vás kurzem provede

Kurz povede respektovaný odborník v oblasti tvorby závěrečných studentských prací, autor interaktivních učebnic Absolventská práce a Bakalářská práce Ing. František Francírek, Ph.D., vysokoškolský pedagog, ekonom, lektor a kouč.

Ing. František Francírek, Ph.D., se deset let pohybuje v akademickém prostředí coby přednášející na katedře veřejných financí Fakulty financí a účetnictví VŠE Praha; od roku 2009 zde vede také bakalářský seminář. Mimoto je jednatelem společnosti Ingenio et Arti, s.r.o., jejímž posláním je zkvalitňování vyššího odborného a vysokoškolského studia, vytváření příležitostí k rozvoji nadání a dovedností mladých lidí a propojování akademického světa s praxí.  

 

Název kurzu:Absolventská práce.
 Co, jak a proč 
 připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit
Číslo akreditace:34418/2013-1-701
Rozsah:2 x 8 hodin
Lektor:Ing. František Francírek, Ph.D.
Místo konání:Sídlo společnosti Ingenio et Art s.r.o.
 Klimentská 1246/1, Praha 1, 3. patro
Kontaktní osoba:Petr Sobotka, manažer projektu
 petr.sobotka@ingenioetarti.cz, +420 776 800 757

 
 
 
 

Kurz Absolventská práce

Cena:2.499,- Kč
- vč. ubytování:3.499,- Kč


* uvedené ceny jsou včetně DPH