“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

FIRMA

verejnost

Učebnice

Učebnic k tématu závěrečných prací je spoustu (minimálně 169), tak proč si vybrat zrovna ty naše? Důvodů je hned několik, jsou přehledné, obsahují posloupnost všech etap tvorby, mají formát závěrečné práce, upozorňují na možná úskalí, poskytují praktické rady a odkazy, obsahují interaktivní část, ale zejména zdůrazňují smysl, potřebnost a využitelnost závěrečných prací.

Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit)

Z první odborné (bakalářské) práce má nejeden student obavy. A ze sna často budí i jejich pedagogy. Proto jsme vytvořili knihu, průvodce, se kterým budou vědět, co je čeká, zjistí jak si práci rozplánovat, uvidí, jak formát bakalářské práce vypadá, hned si vyzkouší uvedené rady, ale hlavně si uvědomí, že je možné tvořit práci s radostí a vědomím, že najde uplatnění.

Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit)

Aby nebyla absolventská práce jen strašákem a nutným zlem před dokončením školy, je potřeba, aby si studenti i pedagogové uvědomili, jaký má pro ně i pro ostatní smysl a užitek. A přesně to umožňuje naše interaktivní učebnice, která přehledně a systematicky shrnuje jednotlivé etapy tvorby absolventské práce. Přidanou hodnotou knihy jsou formát závěrečné práce, samostatná interaktivní část, stručnost a praktické tipy a odkazy.