“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

student

Aby nebyla absolventská práce jen strašákem a nutným zlem před dokončením školy, je potřeba, aby si studenti i pedagogové uvědomili, jaký má pro ně i pro ostatní smysl a užitek. A přesně to umožňuje naše interaktivní učebnice, která přehledně a systematicky shrnuje jednotlivé etapy tvorby absolventské práce.