“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

BLOG

blog

Jak uvedla včera ČT 1, nejvíc studentů vyjelo letos na zahraniční stáže z Masarykovy univerzity v Brně. Pod křídly programu Erasmus jich do ciziny zamířila víc než tisícovka.

Jak uvedla včera ČT 1, nejvíc studentů vyjelo letos na zahraniční stáže z Masarykovy univerzity v Brně. Pod křídly programu Erasmus jich do ciziny zamířila víc než tisícovka.

Získávat zkušenosti v zahraničí je strategie, která se ve vzdělávání uplatňuje celá staletí a její efektivita dosud nebyla zpochybněna. Právě naopak; v rámci záchvatu předvolební kreativity učinily některé strany ze studentských zahraničních pobytů bezmála pilíř svého školského programu. Pozornost si získal zejména návrh hradit zahraniční pobyty nejen studentům středních a vysokých škol, ale také učňům. Na "vandr", jak politici aktivitu familiárně označovali, měla podle uvedeného návrhu vyjet až třetina všech učňů.

Hlasovací lístky jsou odevzdány, nápad tedy odložen k ledu. Vysokoškoláci vyjíždějí tím víc: poznávat jinou kulturu, jiný styl výuky, nové kamarády. Z jednoho univerzitního kampusu do druhého. Díky obecné znalosti angličtiny si možná připadají jako v Dejvicích. Z Teologické fakulty UK na ČUVT je to pomalou chůzí 8 minut. Z Celetné na univerzitu v Curychu jen o pár hodin víc. Jinak se to ale příliš neliší.

Na ten skutečný exodus studentů z domovských univerzit se myslím stále čeká. Totiž na to, až z bezpečí akademické půdy vyjdou (už v rámci studia) do praxe. Do firem, kde se začnou při praxích a stážích seznamovat s realitou oboru, který studují. Do institucí, pro něž je jejich škola teoreticky připravuje.

Akademický prostor má trvale tendenci chránit si - možná trochu panicky - svou nezávislost a autonomii před utilitárními požadavky vnějšího světa. To je v pořádku, je to jedna z rolí školy: předávat i tu část kulturní dědictví, jejíž znalost není bezprostředně ekonomicky zúročitelná. Problém je v tom, že i část která právě tuto kvalifikační povahu má, často kopíruje regulované koryto modelů a teoretických konstrukcí, přičemž živá řeka praxe si už dávno vykrojila nové meandry.

Studenti tak nejsou připraveni na reálný provoz vlastního oboru a firmy mají jen minimální vliv na obsah a povahu studia těch, kteří téměř samozřejmě očekávají, že je právě ony zaměstnají. Výběrově se dá tahle distance řešit založením vlastní vysoké školy (viz např. ŠKODA AUTO Vysoká škola), daleko efektivnější je ovšem intervenovat přímo do systému. A přesně to se snažíme dělat.

Nejde nám primárně o to změnit legislativu a otevřít dveře univerzit Jaroslavu Mílovi a Zdeňku Bakalovi. Snažíme se jen dostat studenty do kontaktu s jejich potenciálními partnery na straně zaměstnavatelů dřív, než u nich celý vykulení zaklepou s mokrým diplomem. Některé firmy možná potřebují zmapovat určitou oblast, kterou se právě vy jako studenti zabýváte. Tak proč nenapsat bakalářku nebo diplomku pro ně? Některé instituce by ocenily stážistu nebo praktikanta - a vy jste skoro hotoví odborníci. Jen o sobě navzájem nevíte.

A právě od toho jsme tu my. Navštivte naši seznamku s firmami, napište, zavolejte. Tu pravou nebo toho pravého si budete muset vybrat sami. Ale partnera ve světě podnikání a praxe Vám najdeme.