“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

BLOG

blog

Tak máme syndrom vyhoření! Vážně. Čekali jsme na něj tři týdny - ale nakonec ho máme. No schválený. Akreditovaný v rámci DVPP! Ode dneška se kurz "Syndrom vyhoření v profesi učitele a jeho prevence" natrvalo zabydluje v naší nabídce. 

První běh plánujeme na květen, přesné datum všem včas rozešleme. Ono to možná vypadá jako rozmařilost, dávat těch pár korun, které škola na další vzdělávání pedagogických pracovníků má, za nějaké obskurní "relaxační techniky" a podobné věci. Zní to jak citát z Cimrmana, že jo: Vy si myslíte, že ta trudomyslnost je sranda, co? Copak jsme stokrát nečetli, co to s lidma dělá? Ze šestatřiceti polárních výprav zahynulo osm hladem, šest mrazem, čtyři vysílením a - sedmnáct trudomyslností!

Jenže právě schopnost odolávat stresu, nedopustit, aby se burnout efekt vůbec spustil nebo dokonce rozvinul, je v pomáhajících profesích úhelným kamenem. Je to primární podmínka úspěchu ve všem ostatním, nutný předpoklad pro kvalitní výkon každé profese se zvýšeným nárokem na mezilidský kontakt.

Pozice vyučujícího absolventského semináře a zejména vedoucího absolventské práce, na které naše vzdělávací aktivity především cílí, má přitom specifické postavení právě tím, jakou povahu interakce se studenty vyžaduje. Kromě běžného pedagogického angažmá, tedy více či méně náročného zprostředkování vzdělávacích obsahů, předpokládá také zvýšenou míru osobní podpory.

Pro studenty je absolventská práce mnohdy vůbec prvním větším samostatným úkolem; cítí nejistotu, pochybnosti, jsou často bezradní a chybí jim motivace. Tím víc se k vedoucímu práce upínají také jako k člověku, který jim v každém směru nabídne pomoc. Pokud chce pedagog těmto očekáváním dostát, musí se v práci studenta angažovat také afektivně, nabídnout mu kvalitativně jiný typ partnerství, než je utilitární "expertní poradenství".

Dlouhodobější, případně násobný vztah podobné povahy je sice mnohdy inspirativní a obohacující, přestavuje ovšem současně tak velkou emoční, psychickou a sociální zátěž, že se pro syndrom vyhoření stává živnou půdou. Také proto jsme požádali o akreditaci kurzu, který učí tato rizika rozpoznávat a bráni se jim, také proto Vám tento kurz nyní nabízíme.

Dalším kurzem, pro který jsme aktuálně získali akreditaci, je kurz Typografická pravidla pro tvorbu absolventské práce. V porovnání s tím, oč nám jde především, tedy pochopení potenciálu, který absolventská práce pro studenta a jeho rozvoj představuje, je její úprava samozřejmě marginální.

Tak to ovšem vnímáme my. Student sám potřebuje jistotu, že ani v této oblasti nepochybí, že nějaký formální nedostatek nezanechá skvrnu na jeho mnohaměsíční práci. Je proto dobré, aby učitel základní postupy úpravy textu a dalších formátů (tabulek, grafů, obrázků) v nejběžnějším textovém editoru znal, uměl formátovat záhlaví, zápatí, volit způsob stránkování, citací pod čarou atd. Každá kompetence učitele zvyšuje jistotu studentů. A o ně Vám i nám jde. Pro ně děláme svou práci.

Pozvánky na oba kurzy rozešleme do škol v nejbližších dnech. Těším se s Vámi na viděnou, přátelé.