“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

AKTUALITY

student

Druhé číslo čtvrtletníku Student´s Best je složeno z oceněných odborných prací na téma informační technologie a elektronická komunikace. Z vynikajících bakalářských prací Vám představujeme několik zajímavých článků.  

Autor prvního z nich, Bc. Ondřej Staněk, píše ve svém textu Centralizovaný multi-robotický systém o nové robotické platformě s názvem PocketBot2, kterou samostatně navrhl a zároveň realizoval kompletní řešení, a to od návrhu mechaniky a hardware robotů, až po řídící software.

Hned poté si můžete přečíst článek Simulace průchodu programu vývojovým diagramem pro výuku algoritmizace, jehož autorem je Bc. Miroslav Bartyzal. Dozvíte se zde o nové aplikaci pro výuku algoritmizace, která zaujme nejen svým moderním vzhledem či svižným ovládáním, ale také vygenerováním vývojového diagramu na základě vloženého zdrojového kódu programovacího jazyka.

Články vycházející z oceněných diplomových prací uvede text Ing. Tomáše Humla Optimalizace projektových portfolií s časem a zdroji, který se zaměřuje zejména na detailní popis modelovacích technik a algoritmů pro optimalizaci portfolia, kde vstupními elementy jsou projekty oceněné z hlediska jejich výnosů, nákladů a riskantnosti.

O tom, jak navrhnout a implementovat webový portál pro hodnocení veřejných rozpočtů obcí, si můžete přečíst v článku Webový portál pro hodnocení veřejných rozpočtů obcí od Mgr. Kamila Řezáče.