“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

AKTUALITY

student

Naše učebnice zdarma pro studenty VOŠ a VŠ, kteří prošli dětským domovem nebo pěstounskou péčí. Podporujeme projekt Roz(h)led neziskové organizace Nadání a dovednosti o.p.s.
 

Projekt Roz(h)led

projekt je určený pro znevýhodněné studenty vysokých a vyšších odborných škol (18-26 let), kteří vyrůstají nebo vyrůstali v dětských domovech nebo pěstounských rodinách.

Proč

  • Studenti si často neuvědomují, jak velký význam může mít tvorba závěrečné kvalifikační práce na jejich budoucí kariéru. Nevnímají ji jako příležitost k navázání spolupráce s konkrétní firmou nebo k osvojení si nových dovedností.
  • Velice často pak studenti ztrácí motivaci věnovat tvorbě závěrečné kvalifikační práce potřebný čas a úsilí.
  • Absolventi, kteří již během studia nezískali praxi, jsou nejvíce ohroženi nezaměstnaností

Jak (forma)

  • Každý vysokoškolák účastnící se projektu „Roz(h)led“ získá interaktivní učebnici Absolventská práce nebo Bakalářská práce (podle typu studia) od Ing. Františka Francírka, Ph.D.
  • Informovanost a osvěta budou zlepšovány formou uveřejnění databází a dalších potřebných materiálů na webových stránkách, dále formou rozesílání newsletteru, šířením letáků a spoluprací s časopisem Zámeček.
  • Jako další možnost rozvoje budou pro klienty připraveny individuální konzultace