“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

AKTUALITY

student

Zde se můžete vše o nové interaktivní učebnici Bakalářská práce. Co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit) dozvědět přímo od jejího autora  Ing. Františka Francírka, Ph.D.