“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

AKTUALITY

student

Pět set čtyři - právě tolik kilometrů od sebe po silnici dělilo dvě nejvzdálenější školy, z nichž k nám přijely účastnice únorového akreditovaného kurzu Absolventská práce. Své vyučující k nám poslaly VOŠ v Karlových Varech a v Ostravě!

 

V jistém smyslu je to největší metafora toho, oč v oblasti vyšších odborných škol usilujeme: propojovat pohledy, které jsou zdánlivě vzdálené, umožňovat lidem z opačných pólů životních a profesních zkušeností, aby se potkali. Za dobu, co akreditovaní kurzy pořádáme, se u nás setkali lidé z malých VOŠ rodinného typu s představiteli velkých škol, které mohou směle konkurovat neuniverzitním vysokým školám . Zkušenosti si tu vyměňovali řadoví učitelé i ředitelé a jejich zástupci, vedoucí absolventských prací, oponenti, vyučující absolventských seminář. Neskromně si myslíme, že se z Ingenia et Arti stává agora vyšších odborných škol.

Stále víc účastníků našich kurzů nás také zve do svých škol; díky těmto osobním pozváním jsme minulý měsíc navštívili České Budějovice a Ostravu, kde lektor kurzu Ing. František Francírek, Ph.D., vedl dvouhodinový motivační seminář pro studenty.

Další akreditovaný kurz Absolventská práce proběhne 9. - 10. dubna. Přijeďte i Vy, staňte se členy našeho absolventského klubu - společenství, kterému záleží na kvalitě absolventských prací a na smyslu celého vyššího odborného studia.