“Společně dáváme studiu smysl.”

“Konstrukce vaší práce musí vydržet i případné zemětřesení při obhajobě.”

AKTUALITY

student

Oč v oblasti vyšších odborných škol usilujeme? Propojovat pohledy, které jsou zdánlivě vzdálené, umožňovat lidem z opačných pólů životních a profesních zkušeností, aby se potkali.

 Za dobu, co akreditovaní kurzy pořádáme, se u nás setkali lidé z malých VOŠ rodinného typu s představiteli velkých škol, které mohou směle konkurovat neuniverzitním vysokým školám. Zkušenosti si tu vyměňovali řadoví učitelé i ředitelé a jejich zástupci, vedoucí absolventských prací, oponenti, vyučující absolventských seminář. Neskromně si myslíme, že se z Ingenia et Arti stává agora vyšších odborných škol.

Stále víc účastníků našich kurzů nás také zve do svých škol; díky těmto osobním pozváním jsme minulý měsíc navštívili jednu VOŠ v Praze a na září máme domluveny návštěvy dalších tří škol, kde lektor kurzu Ing. František Francírek, Ph.D., povede dvouhodinový motivační seminář pro studenty.

Další akreditovaný kurz Absolventská práce proběhne 11. - 12. června. Přijeďte i Vy, staňte se členy našeho absolventského klubu - společenství, kterému záleží na kvalitě absolventských prací a na smyslu celého vyššího odborného studia.

Nyní speciální ,,prázdninová” nabídka 1 + 1
Přijeďte s kolegou či kolegyní z Vaší školy za cenu pouze jednoho účastníka.